I dagens samhälle ser vi en linjär ekonomi med ett flöde av en tydlig start och ett tydligt slut – varorna produceras, används och slängs. För att få en mer hållbar värld har det tagits fram en cirkulär ekonomimodell, inspirerad av det naturliga kretsloppet. Principen utgår från att produkter och tjänster ska återanvändas i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp, istället för att förbrukas och generera avfall.

En cirkulär ekonomi tvingar företagen att lägga om sitt sätt att göra affärer på. Kunden, som tidigare varit konsument, går till att bli brukare av en funktion. Producenten tar ansvar för att laga produkterna, dvs montera isär och använda råmaterialet på nytt. Detta ställer helt andra krav på näringslivets förmåga att bygga in långsiktiga relationer och hållbarhet i sina affärsmodeller. En stor fördel är dock att företagen gynnas av varandras framgångar i de olika kretsloppen.

Cradle to cradle (från vagga till vagga) är ett system baserad utifrån ett cirkulärt synsätt, där man använder sig av naturens egna processer som produktionsmodell likt principerna: Avfall ska bli näring, Förnyelsebara energikällor samt Främjandet av mångfald. Alla produkter, oavsett kvalitet, går samma väg till mötes – någon gång tar dess nuvarande livscykel slut och vad händer med produkten då? Ju fler materialblandningar, desto mer komplicerad återvinning. När vi på Oldschool Hantverk tittar på nya samarbeten och leverantörer utgår vi från de här tankebanorna. Här är dock hantverk extra tacksamt att arbeta med. Ofta används lokala material, få kemikalier och kombinationer samt en skonsam produktion. Det som är sammansatt av en hand, går ofta att montera isär av en hand.

 

”Myror har varit otroligt flitiga och effektiva i miljontals år och deras produktivitet ger näring åt växter, djur och jord. Den mänskliga fliten och effektiviseringen har gett många fördelar för människan, men det har också lett till en nedgång i nästan alla ekosystem på planeten. Naturen har inte ett designproblem – Människan har det.”

– William Mc Donough, Co-founder av Cradle to Cradle

Källa: SVID och Cradlenet
Bilden kommer härifrån.