Trä är ett fantastiskt material med olika strukturer, egenskaper och uttryck beroende på träslag. En duktig hantverkare vet precis vilket träslag som lämpar sig till respektive konstruktion, vilket tydligt kan sammanfattas i Gio Pontis stol Superleggera. Inspirerad av Giuseppe Gaetanos stol Chiavara från 1807 ville Ponti göra en stol, som var så elegant och lätt att den kunde lyftas med ett barns finger och samtidigt vara så hållbar att den höll för att kastas ut från hans kontor.

Efter åtta års arbete med grundläggande hjälp från Cassinas hantverksmästare var hans mästerverk färdigt. Superleggeran kan lyftas med ett barns finger. Den är så elegant att den kommit att kallas Stolarnas Stol. Den är en massiv trästol som endast väger 1,7 kg och har så tunn profil som 18 mm, men håller ändå för att bli kastad ut från fjärde våningen och samtidigt bara studsar mot marken – sådan paradox! Detta är möjligt tack vare träslaget ask, som är ett hårt och flexibelt träslag med låg klyvbarhet, men det mest geniala draget för hållfastheten var att byta ut de runda profilerna till triangelformade. Hantverkskunskap kombinerad med materialkännedom.

Chiaviaristolen som inspirerade Ponti.